(esta información solo está disponible en catalán)

CALENDARI FISCAL 2022

CALENDARI FISCAL 2022

 

 

CALENDARI FISCAL I DE PREUS PÚBLICS ANY 2022

 

 

CONCEPTE

PERÍODE COBRAMENT VOLUNTÀRIA

Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica:

DOMICILIATS: 3 de maig

NO DOMICILIATS: 1 de març a 5 de maig

Taxa d'Ocupació i Aprofitament de la Via Pública:

  • Quioscs i Marquesines
  • Rètols indicatius d'hotels i restaurants

 

DOMICILIATS: 3 de maig

NO DOMICILIATS: 1 de març a 5 de maig

Taxa d'Ocupació i Aprofitament de la Via Pública:

  • Parades de venda fixa (mercat setmanal)

 

DOMICILIATS: 1 d'agost

NO DOMICILIATS: 2 de maig a 7 de novembre

 

Taxa d'Ocupació i Aprofitament de la Via Pública:

  • Taules i cadires.
  • Mostres comercials, babys infantils, neveres o màquines de gelats, caixers automàtics de bancs i caixes al carrer i altres supòsits.

DOMICILIATS:

1a fracció: 2 de maig

2a fracció: 1 de juliol

3a fracció: 3 d'octubre

4a fracció: 1 de desembre

 

NO DOMICILIATS: 2 de maig a 5 de juliol

 

Impost sobre Béns Immobles (Urbana):

DOMICILIATS:

1a fracció: 2 de maig

2a fracció: 1 de juliol

3a fracció: 3 d'octubre

4a fracció: 1 de desembre

 

NO DOMICILIATS: 2 de maig a 7 de setembre

 

Impost sobre Béns Immobles (Rústica ):

DOMICILIATS: 1 de setembre

NO DOMICILIATS: 1 de juny a 7 de setembre

Taxa sobre el Servei de Clavegueram:

DOMICILIATS: 1 de setembre

NO DOMICILIATS: 1 de juny a 7 de setembre

Ecotaxa pel Tractament de Residus:

DOMICILIATS: 1 de setembre

NO DOMICILIATS: 1 de juny a 7 de setembre

Taxa d'Entrada de Vehicles a través de les voreres i reserva de la via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe (Guals):

DOMICILIATS: 1 de setembre

NO DOMICILIATS: 1 de juny a 7 de setembre

Taxa de Cementiri Municipal

DOMICILIATS: 1 de setembre

NO DOMICILIATS:  1 de juny a 7 de setembre

Impost sobre Activitats Econòmiques:

DOMICILIATS: 1 de novembre

NO DOMICILIATS: 16 de setembre a 16 de novembre

 

Preu públic Casa dels Infants - Mensual

- Escola Bressol.

 -Serveis Educatius.

*Serveis no inclosos padrons anteriors.

 

 

DOMICILIATS de l'1 al 5 del primer mes següent de l'inici del període voluntari

 

NO DOMICILIATS:

GENER:              21 de gener al  22 de març

FEBRER:             22 de febrer al 22 d'abril

MARÇ:                22 de març al 24 de maig

ABRIL:                 21 d'abril al 21 de juny

MAIG:                 23 de maig al 25 de juliol

JUNY:                  21 de juny al 23 d'agost

 JULIOL:                21 de juliol al 21 de setembre

 AGOST:                23 d'agost al 25 d'octubre *

SETEMBRE:         21 de setembre al 22 de novembre

OCTUBRE:           21 d'octubre al 21 de desembre

NOVEMBRE:       21 de novembre al 23 de gener (2023)

DESEMBRE:        21 de desembre al 21 de febrer (2023)

 

Preu públic Escola de Dansa - Mensual

** Inclourà la quota de setembre

 

DOMICILIATS de l'1 al 5 del primer mes següent de l'inici del període voluntari

 

NO DOMICILIATS:

 

FEBRER:              21 de gener al  22 de març

MARÇ:                22 de febrer al 22 d'abril

ABRIL:                 22 de març al 24 de maig

MAIG:                 21 d'abril al 21 de juny

JUNY:                  23 de maig al 25 de juliol

 

OCTUBRE **:     21 de setembre al 22 de novembre

NOVEMBRE:      21 d'octubre al 21 de desembre

 DESEMBRE:        21 de novembre al 23 de gener (2023)

 GENER 2023:      21 de desembre al 21 de febrer (2023)

 

 

Preu Públic del Servei d'Atenció Domiciliària (SAD)- Mensual

 

DOMICILIATS de l'1 al 5 del primer mes següent de l'inici del període voluntari

 

NO DOMICILIATS:

 

 DESEMBRE-2021: 21 de gener  al 22 de març

GENER:             22 de febrer al 22 d'abril

FEBRER:           22 de març al 24 de maig

MARÇ:              21 d'abril al 21 de juny

ABRIL:               23 de maig al 25 de juliol

MAIG:               21 de juny al 23 d'agost

JUNY:                21 de juliol al 21 de setembre

JULIOL:             23 d'agost al 25 d'octubre

AGOST:             21 de setembre al 22 de novembre

SETEMBRE:      21 d'octubre al 21 de desembre

OCTUBRE:        21 de novembre al 23 de gener (2023)

 NOVEMBRE:     21 de desembre al 21 de febrer (2023)

 

 

Preu Públic de les Activitats formació, cultural i temps lliures (Tallers i altres serveis mensuals) - Mensual

 

DOMICILIATS de l'1 al 5 del primer mes següent de l'inici del període voluntari

 

NO DOMICILIATS:

FEBRER:              21 de gener al  22 de març

MARÇ:                22 de febrer al 22 d'abril

ABRIL:                 22 de març al 24 de maig

MAIG:                 21 d'abril al 21 de juny

JUNY:                  23 de maig al 25 de juliol

 

SETEMBRE:        23 d'agost al 25 d'octubre

OCTUBRE:          21 de setembre al 22 de novembre

 NOVEMBRE:       21 d'octubre al 21 de desembre

 DESEMBRE:        21 de novembre al 23 de gener (2023)

 GENER 2023:      21 de desembre al 21 de febrer (2023)

 

 

Preu Públic La Guaita-Coworking-Mensual

 

DOMICILIATS de l'1 al 5 del primer mes següent de l'inici del període voluntari

 

NO DOMICILIATS:

 

 FEBRER:          21 de gener al 22 de març

 MARÇ:             22 de febrer al 22 d'abril

ABRIL:             22 de març al 24 de maig

MAIG:             21 d'abril al 21 de juny

JUNY:              23 de maig al 25 de juliol

JULIOL:           21 de juny al 23 d'agost

AGOST:           21 de juliol al 21 de setembre

SETEMBRE:    23 d'agost al 25 d'octubre

OCTUBRE:      21 de setembre al 22 de novembre

NOVEMBRE:   21 d'octubre al 21 de desembre

DESEMBRE:    21 de novembre al 23 de gener (2023)

  GENER 2023: 21 de desembre al 21 de febrer (2023)

 

 

NOTA.- Del cobrament dels tributs periòdics a dalt indicats, tant en via voluntària com en executiva, s'encarrega l'ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA de la Diputació de Barcelona (ORGT), que també du a terme les gestions implícites, com emissió de duplicats, domiciliacions bancàries, etc.

 

Oficina ORGT de Castelldefels:

Edifici nou Ajuntament (primera planta)

e-mail: orgt.castelldefels@diba.cat

Telèfon: 93.472.92.44

Fax: 93.411.78.82

 

 


Revisado: 18/08/2022

↑ subir
©
Ayuntamiento de Castelldefels
Plaza de la Iglesia, 1 - 08860 Castelldefels
Teléfono: 93 665 11 50