elCastell.org

(esta información solo está disponible en catalán)

CALENDARI FISCAL 2023

 

 

CALENDARI FISCAL I DE PREUS PÚBLICS ANY 2023

 

CONCEPTE

PERÍODE COBRAMENT VOLUNTÀRIA

Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica:

DOMICILIATS: 2 de maig

NO DOMICILIATS: 1 de març a 5 de maig

 

Taxa d'Ocupació i Aprofitament de la Via Pública:

  • Quioscs i Marquesines
  • Rètols indicatius d'hotels i restaurants

 

DOMICILIATS: 2 de maig

NO DOMICILIATS: 1 de març a 5 de maig

 

 

Taxa d'Ocupació i Aprofitament de la Via Pública:

  • Parades de venda fixa (mercat setmanal)

 

DOMICILIATS: 1 de juny

NO DOMICILIATS: 1 de març a 6 de juny

 

Taxa d'Ocupació i Aprofitament de la Via Pública:

  • Taules i cadires.
  • Mostres comercials, babys infantils, neveres o màquines de gelats, caixers automàtics de bancs i caixes al carrer i altres supòsits.

DOMICILIATS:

1a fracció: 2 de maig

2a fracció: 3 de juliol

3a fracció: 2 d'octubre

4a fracció:   1 de desembre

 

NO DOMICILIATS: 2 de maig a 4 de juliol

 

Impost sobre Béns Immobles (Urbana):

DOMICILIATS:

1a fracció: 2 de maig

2a fracció: 3 de juliol

3a fracció: 2 d'octubre

4a fracció:   1 de desembre

 

NO DOMICILIATS: 2 de maig a 5 de setembre

 

Impost sobre Béns Immobles (Rústica ):

DOMICILIATS:   1 de setembre

NO DOMICILIATS: 1 de juny a 5 de setembre

Taxa sobre el Servei de Clavegueram:

DOMICILIATS:   1 de setembre

NO DOMICILIATS: 1 de juny a 5 de setembre

Ecotaxa pel Tractament de Residus:

DOMICILIATS:   1 de setembre

NO DOMICILIATS: 1 de juny a 5 de setembre

Taxa d'Entrada de Vehicles a través de les voreres i reserva de la via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe (Guals):

DOMICILIATS:   1 de setembre

NO DOMICILIATS: 1 de juny a 5 de setembre

Taxa de Cementiri Municipal

DOMICILIATS:   1 de setembre

NO DOMICILIATS:  1 de juny a 5 de setembre

Impost sobre Activitats Econòmiques:

DOMICILIATS:   2 de novembre

NO DOMICILIATS: 15 de setembre a 15 de novembre

 

Preu públic Casa dels Infants - Mensual

- Escola Bressol.

 -Serveis Educatius.

*Serveis no inclosos padrons anteriors.

 

 

DOMICILIATS de l'1 al 5 del primer mes següent de l'inici del període voluntari

 

NO DOMICILIATS:

GENER:              23 de gener al  23 de març

FEBRER:             21 de febrer al 21 d'abril

MARÇ:                21 de març al 22 de maig

ABRIL:                 21 d'abril al 21 de juny

MAIG:                 22 de maig al 24 de juliol

JUNY:                  21 de juny al 21 d'agost

 JULIOL:                21 de juliol al 21 de setembre

 AGOST:                21 d'agost al 23 d'octubre *

SETEMBRE:         21 de setembre al 21 de novembre

OCTUBRE:           23 d'octubre al 27 de desembre

NOVEMBRE:       21 de novembre al 22 de gener (2024)

DESEMBRE:        21 de desembre al 21 de febrer (2024)

 

Preu públic Escola de Dansa - Mensual

** Inclourà la quota de setembre

 

DOMICILIATS de l'1 al 5 del primer mes següent de l'inici del període voluntari

 

NO DOMICILIATS:

FEBRER:              23 de gener al 23 de març

MARÇ:                21 de febrer al 21 d'abril

ABRIL:                 21 de març al 22 de maig

MAIG:                 21 d'abril al 21 de juny

JUNY:                  22 de maig al 24 de juliol

 

OCTUBRE **:     21 de setembre al 21 de novembre

NOVEMBRE:      23 d'octubre al 27 de desembre

 DESEMBRE:        21 de novembre al 22 de gener (2024)

 GENER 2024:      21 de desembre al 21 de febrer (2024)

 

 

Preu Públic del Servei d'Atenció Domiciliària (SAD)- Mensual

 

DOMICILIATS de l'1 al 5 del primer mes següent de l'inici del període voluntari

 

NO DOMICILIATS:

 DESEMBRE-2022: 23 de gener al 23 de març

GENER:             21 de febrer al 21 d'abril

FEBRER:           21 de març al 22 de maig

MARÇ:              21 d'abril al 21 de juny

ABRIL:               22 de maig al 24 de juliol

MAIG:               21 de juny al 21 d'agost

JUNY:                21 de juliol al 21 de setembre

JULIOL:             21 d'agost al 23 d'octubre

AGOST:             21 de setembre al 21 de novembre

SETEMBRE:      23 d'octubre al 27 de desembre

OCTUBRE:        21 de novembre al 22 de gener (2024)

 NOVEMBRE:     21 de desembre al 21 de febrer (2024)

 

Preu Públic de les Activitats formació, cultural i temps lliures (Tallers i altres serveis mensuals) - Mensual

 

DOMICILIATS de l'1 al 5 del primer mes següent de l'inici del període voluntari

 

NO DOMICILIATS:

FEBRER:              23 de gener al 23 de març

MARÇ:                21 de febrer al 21 d'abril

ABRIL:                 21 de març al 22 de maig

MAIG:                 21 d'abril al 21 de juny

JUNY:                  22 de maig al 24 de juliol

 

 SETEMBRE:        21 d'agost al 23 d'octubre

 OCTUBRE:          21 de setembre al 21 de novembre

 NOVEMBRE:       23 d'octubre al 27 de desembre

 DESEMBRE:        21 de novembre al 22 de gener (2024)

 GENER 2024:      21 de desembre al 21 de febrer (2024)

 

 

Preu Públic La Guaita-Coworking-Mensual

 

DOMICILIATS de l'1 al 5 del primer mes següent de l'inici del període voluntari

 

NO DOMICILIATS:

 FEBRER:          23 de gener al 23 de març

 MARÇ:             21 de febrer al 21 d'abril

ABRIL:             21 de març al 22 de maig

MAIG:             21 d'abril al 21 de juny

JUNY:              22 de maig al 24 de juliol

JULIOL:           21 de juny al 21 d'agost

AGOST:           21 de juliol al 21 de setembre

SETEMBRE:    21 d'agost al 23 d'octubre

OCTUBRE:      21 de setembre al 21 de novembre

NOVEMBRE:   23 d'octubre al 27 de desembre

DESEMBRE:    21 de novembre al 22 de gener (2024)

 GENER 2024:  21 de desembre al 21 de febrer (2024)

 

 

Preu públic per utilització de les piscines i altres instal·lacions esportives

Abonaments i serveis periòdics del Poliesportiu CEM Can Roca

 

 

 

 

DOMICILIATS de l'10 al 15 del primer mes de l'inici del període voluntari

 

NO DOMICILIATS:

 GENER:             10 de gener al 10 de març

 FEBRER:            10 de febrer al 11 d'abril

MARÇ:              10 de març al 10 de maig

ABRIL:               11 d'abril al 12 de juny

MAIG:               10 de maig al 10 de juliol

JUNY:                12 de juny al 10 d'agost

 JULIOL:              10 de juliol al 12 de setembre

 AGOST:              10 d'agost al 10 d'octubre

SETEMBRE:       12 de setembre al 13 de novembre

OCTUBRE:         10 d'octubre al 11 de desembre

NOVEMBRE:     10 de novembre al 10 de gener (2024)

DESEMBRE:       11 de desembre al 10 de febrer (2024)

 

 

NOTA.- Del cobrament dels tributs periòdics a dalt indicats, tant en via voluntària com en executiva, s'encarrega l'ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA de la Diputació de Barcelona (ORGT), que també du a terme les gestions implícites, com emissió de duplicats, domiciliacions bancàries, etc.

 

Podreu activar el servei d'alertes de notificació de tributs a la següent adreça electrònica:

https://orgt.diba.cat/ca/TramitsPagaments/EnotifAlertes/alertesenotif

 

També es poden fer diversos tràmits i gestions de forma electrònica a:

https://orgt.diba.cat/ca/TributsMultes/Home/tributs, com:

  • Domiciliar rebuts
  • Pagament d'impostos
  • Obtenció de duplicat de document per pagar
  • Justificant de tributs pagats
  • Altres tràmits

 

 

 

Oficina ORGT de Castelldefels:

Edifici nou Ajuntament (primera planta)

e-mail: [email protected]

Telèfon: 93.472.92.44

Fax: 93.411.78.82

 

 

 


Revisado: 24/11/2022

↑ subir
©
El Castell Digital - Ayuntamiento de Castelldefels
Plaza de la Iglesia, 1 - 08860 Castelldefels
Teléfono: 93 665 11 50