Lloguers de nínxols i columbaris  (tràmit i servei)

Dipositar les restes, en el cas de nínxols; o be cendres o restes, en el cas de columbaris, de la persona difunta. Es llogarà per a un ús inmediat. No es lloguen buits.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Familiar directe del/la difunt/a que passarà a ser la persona titular del dret funerari.

Obligacions econòmiques pel sol·licitant

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

Per inhumació, immediata. Per trasllat de restes, entre els mesos d'octubre a maig.Silenci negatiu

Legislació aplicable

Tràmits associats

Tramitació presencial

Pas a pas

Un cop es disposi de tota la documentació a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, la persona interessada haurà d'abonar la taxa corresponent (d'inhumació o trasllat) i el lloguer acordat, per concretar dia i hora per a realitzar el servei a l'Oficina d'administració del Cementiri.

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar o adjuntar la persona sol·licitant

  • Certificat de defunció.
  • Certificat d'incineració.
  • Document acreditatiu de parentiu (llibre de família o document expedit pel Registre Civil).
  • Sol·licitud d'inhumació o de trasllat indicant per quin termini de temps es farà lloguer (1, 5 o 10 anys en cas de columbari i 2, 5 o 10 en cas de nínxol).
  • DNI del familiar que passarà a ser titular del dret funerari.

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50