Renovació de lloguer per inclusió en padró de lloguer  (tràmit i servei)

La persona titular del dret funerari, un cop finalitzat el lloguer inicial podrà decidir la seva renovació i inclusió al padró de lloguer, o renunciar al dret funerari.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

El titular del dret funerari.

Quan es pot sol·licitar

Data de venciment

Obligacions econòmiques pel sol·licitant

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

Silenci negatiu. Inmediat

Legislació aplicable

Tramitació presencial

Pas a pas

Un cop finalitzat el lloguer inicial, la persona titular del dret funerari, haurà de presentar la documentació per tal d'efectuar la renovació i abonar els endarreriments, si s'escau, a la Oficina d'Atenció ciutadana i demanar cita prèvia per l'Oficina d'administració del Cementiri.

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar o adjuntar la persona sol·licitant

  • DNI del titular del dret funerari.
  • Sol·licitud de Renovació de Lloguer.
  • Sol·licitud d'inclusió en Padró de Lloguer.
  • Ordre de domiciliació bancària, si s'escau.

                       

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50