Tramitació de sol·licituds a la Junta Arbitral de consum  (tràmit i servei)

Les Juntes Arbitrals de Consum són els organismes que gestionen el sistema arbitral.

Aquest sistema és un procediment gratuït, extrajudicial i de voluntària acceptació per a l'empresa i els comerços, que permet als consumidors i als usuaris intentar la resolució d'un conflicte sobre un tema de consum. No poden ser objecte d'arbitratge els casos en els quals concorri intoxicació, lesió, mort o existeixin indicis racionals de delicte (per ex, intoxicació en un restaurant, negligències mèdiques, estafes, etc).

L'Oficina municipal d'informació al consumidor (OMIC) facilita els impresos de sol·licitud d'arbitratge, informa i orienta sobre el sistema arbitral i les diferents juntes i deriva a les juntes arbitrals les sol·licituds d'arbitratge que es presentin a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Tota la ciutadania que vulgui sol·licitar qualsevol informació i/o gestió sobre alguna problemàtica que com a consumidors els hi pugui afectar, sempre que estigui empadronada la persona a Castelldefels o l'establiment sigui del municipi.

Termini de resolució i sentit del silenci

De tres a sis mesos des del registre d'entrada de la sol.licitud a la Junta Arbitral.Silenci negatiu

Legislació aplicable

Tràmits associats

Tramitació presencial

Pas a pas

- Informació del tràmit a través de l'OMIC

- La OMIC facilita la sol·licitud a presentar directament a la Junta Arbitral

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar o adjuntar la persona sol·licitant

Les sol·licituds d'arbitratge es poden aconseguir a través de la web de les diferents juntes arbitrals (www.consum.cat, www.bcn.es/juntarbitral, www.l-h.cat) o a través de l'Oficina municipal d'informació al consumidor (OMIC).

 

 

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50