Subvencions destinades a Clubs Esportius sense ànim de lucre de Castelldefels que afavoreixen la promoció i difusió esportiva i la participació en competicions oficials federades  (tràmit)

Aquest tràmit permet sol·licitar subvencions destinades a projectes que tinguin per objectiu els següents àmbits d'actuació:


• Mantenir el teixit esportiu associatiu de les entitats d'interès públic i sense afany de lucre en situacions excepcionals en la que no concloguin ingressos habituals per manca de recursos propis.
• Continuar amb una pràctica esportiva amb garanties sigui o no de caire federatiu continuant amb el foment dels valors propis de l'esport.
• Que promoguin el creixement del teixit esportiu associatiu  mitjançant entitats d'interès públics i sense afany de lucre.
• La pràctica de diferents modalitats esportives, oferint serveis esportius des dels més joves i fins a l'edat adulta.
• Que treballin projectes esportius de caire transversals, implicant els àmbits esportius, socials i culturals.
• Que posin en valor l'esport inclusiu i la igualtat de gènere.


Existeixen 3 línies a les que es poden presentar projectes:
• Línia 1: Adquisició de material i accions per a la prevenció i seguretat enfront de la COVID-19 i/o qualsevol altre situació excepcional que es decreti.
• Línia 2: Ajut per al manteniment dels llocs de treball vinculats a les entitats esportives de la ciutat.
• Línia 3: Suport per a la participació en activitats de competició

Un cop finalitzada l'activitat subvencionada s'haurà de justificar utilitzant l'imprès de justificació i la resta de documentació especificada a les bases.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Entitats, associacions o fundacions, legalment constituïdes i inscrites en el corresponent registre oficial i a més, en el Registre d'Entitats de l'Ajuntament.

Quan es pot sol·licitar

El que determinin les convocatòries

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

Silenci negatiu.

Legislació aplicable

Informació Relacionada

Tramitació telemàtica

Tramitar per Internet  amb certificat

Tramitació presencial

Pas a pas

1. Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida de forma telemàtica mitjançant tràmit específic a la Seu Electrònica de l'Ajuntament.

2. Tramitació interna de totes les sol·licituds segons els criteris que s'estableixen a les Bases

3. La Junta de Govern Local aprovarà la concessió de les subvencions i es donarà trasllat a les persones interessades.

4. Un cop finalitzada l'activitat subvencionada es formalitzarà l'imprès de justificació i s'aportarà la documentació establerta a les Bases.

 

On es pot tramitar

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50