Subvencions destinades a projectes culturals i festes populars  (tràmit)

Aquest tràmit permet sol·licitar subvencions destinades a projectes culturals, a projectes de festes populars i a projectes de memòria històrica en el període que estableixin les Bases de subvencions.

Un cop finalitzada l'activitat subvencionada s'haurà de justificar utilitzant l'imprès de justificació i la resta de documentació especificada a les bases.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Entitats, associacions o fundacions, han d'estar legalment constituïdes i inscrites en el corresponent registre oficial. Si es tracta d'associacions de caràcter local, hauran d'estar inscrites, a més, en el Registre d'Entitats Ciutadanes de l'Ajuntament.

Quan es pot sol·licitar

del 18 de febrer al 17 de març (inclòs)

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

Silenci negatiu.

Legislació aplicable

Informació Relacionada

Tràmits associats

Tramitació telemàtica

Tramitar per Internet  amb certificat

Pas a pas

Pas a pas

  1. Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida
  2. Tramitació interna de totes les sol·licituds  segons els criteris que s'estableixen a les Bases
  3. L'òrgan competent aprovarà la concessió de les subvencions, es donarà trasllat a les persones interessades i es procedirà a gestionar el pagament de la subvenció.

 

  • En tots els casos és necessari donar d'alta les dades bancàries per al cobrament de la subvenció, seguint el tràmit “ Alta de tercers” (apartat Tràmits relacionats)

 

Tramitació presencial

Pas a pas

 

 

Documentació que ha de portar o adjuntar la persona sol·licitant

  1. Sol·licitud  subvencions per entitats culturals 2022 degudament emplenada
  2. Imprès de justificació de subvencions
  3. Altra documentació necessària segons bases especifiques

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50