Consulta rebuts domiciliats SEPA
Aquest formulari permet consultar les dades de domiciacions SEPA emeses per l'Ajuntament de Castelldefels.

NOTA: La referència us la proveirà el vostre banc, pot tenir un dels següents dos formats:
  • nnnLLL-aaaammn:nnnn La d'un càrrec: on `n` són nombres, `LLL` són lletres i `aaaamm` és l'any i el mes de la remesa.
  • nnnLLLnnnnnnnnnVnnn La del mandat, per consultar tots el càrrecs: on `n` són nombres, `LLL` són lletres i `V` és la lletra "V".↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50