elCastell.org

Informaciˇ complementÓria

Canals de participació de l'usuari/a i eines de retorn de la participació

 

Drets i deures de les persones usuàries:

Teniu dret a:

 • Escollir mesures o recursos i a participar en la presa de decisions.
 • Ser atès/a per una persona amb un nivell de professionalitat adequat.
 • Conèixer en tot moment l'estat de tramitació de les seves sol·licituds.
 • Conèixer la identitat del personal municipal responsable de l'atenció i de la tramitació de les seves peticions.
 • Ser tractat/da amb respecte i a ser atès amb agilitat, i obtenir informacions entenedores i complertes.
 • Presentar en qualsevol moment suggeriments de millora i/o queixes dels serveis municipals oferts per l'Ajuntament a través de qualsevol canal (presencial, telefònic, en línia).
 • Tenir garantida la confidencialitat de les dades lliurades segons la normativa de protecció de dades i amb absolut respecte a la seva intimitat.
 • No haver de presentar documents que ja es troben en poder de l'Ajuntament o d'altres administracions que hagin de ser emesos pels serveis municipals, mitjançant la seva autorització de consulta als serveis de Via Oberta.
 • Accedir a tots els serveis municipals en les mateixes condicions.
 • Ser consultat/da periòdicament sobre la seva percepció de la qualitat dels serveis d'atenció ciutadana.
 • Sol·licitar una entrevista amb la persona responsable del servei i rebre atenció personalment en un termini inferior a 30 dies naturals.

Heu de complir amb el deure de:

 • Fer un ús correcte de les instal·lacions i serveis.
 • Respectar els horaris del servei i els horaris o terminis fixats per als tràmits i convocatòries.
 • Respectar la dignitat personal i professional del personal municipal.
 • Respectar l'ordre d'atenció.
 • Facilitar dades veraces, així com comunicar la modificació de dades personals que puguin afectar a la prestació d'un servei o les relatives a un procediment.
 • Fer efectives les taxes o preus públics que prevegi la normativa

 

Enllaç Carta de Serveis (pdf)


Revisat: 18/07/2022

↑ pujar
©
El Castell Digital - Ajuntament de Castelldefels
Plaša de l'EsglÚsia, 1 - 08860 Castelldefels
TelŔfon: 93 665 11 50