A què ens comprometem

 • Facilitar a la ciutadania la màxima informació disponible abans i durant la tramitació d'una forma clara i entenedora sobre qualsevol dels tràmits indicats en aquesta carta, tant de forma presencial com telefònica o telemàtica
 • Procurar uns tràmits àgils i eficients, complint amb els terminis establerts per a cada sol·licitud.
 • Realitzar el seguiment de les queixes, disconformitats i suggeriments de la ciutadania per donar una resposta en un termini màxim de 30 dies.
 • Donar cita amb el personal tècnic de les diferents àrees en un termini inferior a 15 dies.
 • Permetre l'accés als formularis requerits per a les diferents sol·licituds a través del lloc web municipal
 • Promoure i desenvolupar la tramitació telemàtica dels diferents serveis oferts.
 • La millora continuada dels procediments i la documentació administrativa per a les diferents tramitacions

 

Com mesurem els nostres compromisos

 • % de queixes i suggeriments (DC's) gestionades sobre eltotal.

 • Nombre d'expedients (PAC'S) gestionats referents als Serveis que oferimd'obres.

 • Nombre d'expedients (PAC's) gestionats referents als serveis que oferim d'activitats econòmiques

 • Nombre d'expedients (PAC's) gestionats referents als serveis que oferim d'autoritzacions a la viapública

 • Relació (enumerada i amb data) dels suggeriments i propostes (de la ciutadania i/o internes) i les accions de millora de qualitat i innovació conseqüents implantades al servei(anual).

 • Relació (enumerada i amb data) de les queixes (de la ciutadania i/o internes) .relatives al servei i les accions correctores conseqüents realitzades(anual).

 

Indicadors de la Carta de Serveis

 

 

 


Revisat: 11/07/2022

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50