Ordenances i Reglaments

A continuació s'informa de les ordenances municipals de l'Ajuntament de Castelldefels. Aquesta informació no substitueix l'oficial que està publicada als Diaris Oficials i als taulers d'edictes o dipositada a les dependències municipals. Les gestions que faci des d'aquí no són tràmits oficials. Només ho són les que es possibiliten des del menú superior Tràmits.

    
Reglament del Consell Municipal de l'Esport i l'Activitat Física de Castelldefels[ pdf 384 Kb ]30/03/2022
Reglament general regulador per a la utilització i autorització d'ús de les Instal·lacions Esportives Municipals[ pdf 753 Kb ]24/03/2022
Ordenança municipal reguladora de la transparència i l'administració electrònica[ pdf 849 Kb ]31/01/2022
Reglament municipal regulador de l'adjudicació i la utilització d'habitatges socials destinats a persones en situació d'exclusió social residencial o emergencia social[ pdf 938 Kb ]28/01/2022
Ordenances Fiscals i de Preus Públics en vigor01/01/2022
Reglament Orgànic Municipal[ pdf 325 Kb ]17/02/2020
Reglament específic d'usuaris del complex esportiu municipal de Can Roca[ pdf 590 Kb ]18/07/2019
Ordenança Municipal de Circulació[ pdf 879 Kb ]13/06/2019
Reglament Municipal per a la prestació d'ajuts econòmics de caire social[ pdf 769 Kb ]17/01/2019
Ordenança municipal reguladora del mercat de venda no sedentària en el municipi de Castelldefels01/07/2017
Ordenança de Civisme i de l'Ús de l'Espai Públic[ pdf 615 Kb ]19/04/2017
Ordenança reguladora del soroll i les vibracions de Castelldefels[ pdf 962 Kb ]30/03/2017
Reglament Especial Regulador del Protocol, els Honors, les Distincions i els Premis de Castelldefels26/01/2017
Ordenança d'Ús de les Platges del Municipi de Castelldefels[ pdf 185 Kb ]03/09/2016
Reglament d'ús d'espais del Centre Frederic Mompou[ pdf 271 Kb ]05/04/2016
Reglament del Consell Escolar Municipal de Castelldefels[ pdf 216 Kb ]23/03/2015
Normativa de funcionament CAA Cal Ganxo (llibret)[ pdf 286 Kb ]01/12/2014
Reglament de l'Arxiu Municipal de Castelldefels i del Sistema de Gestió Documental[ pdf 3,6 Mb ]27/11/2014
Reglament d'Honors i Distincions de la Policia Local[ pdf 174 Kb ]07/06/2014
Reglament d'us de les sales d'assaig del Teatre Plaza[ pdf 164 Kb ]10/07/2013
Reglament d'ús del Teatre Plaza de Castelldefels[ pdf 212 Kb ]05/06/2013
Reglament regulador de les Bases accés habitatges de lloguer de protecció oficial a General Palafox[ pdf 323 Kb ]04/03/2013
Reglament regulador del Registre de parelles estables de l'Ajuntament de Castelldefels[ pdf 229 Kb ]25/02/2013
Reglament de Segona Activitat de la Policia Local de Castelldefels[ pdf 181 Kb ]01/09/2012
Reglament Intern de la Policia Local de Castelldefels[ pdf 212 Kb ]01/09/2012
Reglament regulador del Servei Públic de la Biblioteca Central de Castelldefels[ pdf 149 Kb ]13/04/2012
Reglament de criteris d'admissió d'infants a la Xarxa de Centres Educatius Municipals 0-3[ pdf 199 Kb ]29/04/2011
Reglament de la Caixa Municipal de dipòsits[ pdf 1,1 Mb ]14/12/2010
Ordenança municipal reguladora del lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici en l'àmbit territorial de Castelldefels local13/09/2010
Ordenança Reguladora de l'Administració Electrònica de l'Ajuntament de Castelldefels21/07/2010
Reglament per a l'ús de la Llengua Catalana a l'Ajuntament de Castelldefels12/07/2007
Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels Ingressos de Dret Públic Municipals01/01/2007
Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Castelldefels i els Organismes Autònoms que en depenen30/03/2006
Reglament de Participació Ciutadana06/03/2003
Reglament del Consell de Ciutat de l'Ajuntament de Castelldefels06/03/2003
Reglament dels Consells Territorials de l'Ajuntament de Castelldefels06/03/2003
Ordenança Municipal Reguladora de les Activitats i Instal·lacions de Radiocomunicació07/11/2002
Reglament General dels Consells Sectorials de l'Ajuntament de Castelldefels17/07/2002
Ordenança Municipal Reguladora de la Senyalització específica a la Via Pública, per a Hotels, Restaurants, Bars Musicals i Apartaments Turístics10/06/2002
Ordenança Municipal sobre Tinença d'Animals07/02/2002
Ordenança General de Serveis Funeraris de l'Ajuntament de Castelldefels20/01/1998
Ordenança de Convivència Ciutadana07/10/1989
Ordenança de Neteja07/10/1989
Ordenança Municipal de Protecció dels Espais Verds i del Paisatge Urbà07/10/1989
Ordenança Reguladora del Consum, la Utilització i l'Abocament de les Aigües07/10/1989
Ordenança sobre Protecció de l'Atmosfera07/10/1989
Reglament de Règim Interior del Cementiri Municipal (en castellà)[ pdf 753 Kb ]27/08/1965
↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50